Acte de identitate

Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Eliberarea actului de identitate deteriorat sau distrus

Eliberarea cartii de identitate provizorii

Eliberare carte de identitate provizorie pentru cetățenii români domiciliați în străinătate, care locuiesc temporar în România

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

Eliberare carte de identitate la dobândirea Cetăţeniei Române

Stabilirea reședinței

Eliberarea sctului de identitate ca urmare a schimbarii denumirii strazii sau renumerotarii imobilelor

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenelui de valabilitate, preschimbare buletin de identitate

Eliberarea actului de identitate pierdut sau furat

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii fizionomiei

Layout Settings