Eliberarea cartii de identitate provizorii

INFORMAŢII GENERALE:

Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în codiţii speciale:

a) cand solicitantul nu deţine acte de stare civilă (lipsa certificat de naştere, certificat de casătorie, dovadă divort);

b) solicitantul nu deţine acte pentru spaţiul de locuit.

Solicitantul se va prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de care aparţine.
ACTE NECESARE:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11(se listează pe o singură foaie A4, faţă – verso); 

2. Certificat de naştere, original si copie;

3. Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă original si copie;

4. Actul de spaţiu prin se care face dovada domiciliului, original si copie;

5.Certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate), original si copie;

6.Trei fotografii marimea ¾ cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;

7.Chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu, care se achita la Caseria Primariei Ovidiu;

Valabilitatea unei cărţi provizorii de identitate este de maxim 1 an.

Ȋnscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinței

Documente necesare:

1.Cerere pentru Ȋnscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinței;

2.Actul de identitate al solicitantului;

3.Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

4.Consimtamantul gazduitorului, actul de identitate al gazduitorului;

Layout Settings