Eliberarea primului act de identitate dupa 18 ani

ACTE NECESARE:

 

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11(se listeaza pe o singura foaie A4, fata – verso); 

 

2. Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata, apartine solicitantului;

 

3. Fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al acestuia;

 

4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie; Consimtamantul gazduitorului;

 

5. Certificatul de nastere, original si copie;

 

6. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 lei, care se achita la Caseria Primariei Ovidiu;

Ȋnscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinței

Documente necesare:

1.Cerere pentru Ȋnscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinței;

2.Actul de identitate al solicitantului;

3.Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

4.Consimtamantul gazduitorului, actul de identitate al gazduitorului;

 

 

Layout Settings