Acte necesare

1. Cerere (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale carei date cu caracter personal sunt solicitate);

2. Taxa pentru furnizare date -1 leu/persoană (se achita la casieria Primariei Ovidiu de la sediul Serviciului) sau prin transfer bancar în contul Primăriei Ovidiu nr. RO44TREZ23121330208XXXXX, deschis la Trezoreria Constanta;

3. Dovada temeiului legal justificat se face prin urmatoarele înscrisuri, în funcţie de solicitant:

a. Cabinete individuale de avocaţi, cabinete asociate de avocaţi, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere limitată: 

– Certificat de grefa din care sa rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate in proces/incheiere de sedinţă/citaţie;

–  Împuternicire avocaţială – original sau fotocopie cu mențiunea „Conform cu Originalul”;

b. Persoana fizică sau persoana juridică:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate în proces/încheiere de sedinţă/citaţie; sau consimțământul scris și neechivoc al persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt solicitate;

c. Executori judecatoreşti:

– Adresă de solicitare;

d. Lichidatori judiciari:

– Hotarare prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidarii;

– Atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;

– Document de la registrul comertului din care să rezulte numele acționarilor;

e. Societăţi de asigurare:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa si faptul că persoana despre care se solicită date este parte în proces/incheiere de sedinţă/citaţie;

Program de lucru cu publicul – SPCLEP

Compartiment Evidența Persoanelor

Luni 8:00- 13:00      PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00  ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Marti 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Miercuri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Joi 8:00- 18:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 18:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Vineri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI

Compartiment Stare Civila

Luni – Vineri: 8 – 16

Layout Settings