VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ, TERMENUL LEGAL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR. ÎN SITUAŢII DEOSEBITE, TERMENUL POATE FI PRELUNGIT CU CEL MULT 15 ZILE DE CĂTRE ŞEFUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR.

 

REDUCEREA TERMENULUI STABILIT DE CĂTRE S.P.C.L.E.P. OVIDIU PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE SE POATE REALIZA NUMAI PENTRU CETĂȚENII CARE SE AFLĂ ÎNTR-O SITUAȚIE DEOSEBITĂ, PENTRU MOTIVE MEDICALE, DEPLASARE URGENTĂ ÎN ALTĂ LOCALITATE SAU ÎN ALT STAT, SUSȚINEREA UNOR CONCURSURI DE ADMITERE SAU EXAMENE, EFECTUAREA UNOR OPERAȚIUNI NOTARIALE/BANCARE/POȘTALE, ETC, SITUAȚII CE POT JUSTIFICA SOLICITAREA ELIBERĂRII ACTULUI DE IDENTITATE ÎNTR-UN TERMEN MAI SCURT DECÂT CEL STABILIT.