Eliberare carte de identitate provizorie pentru cetățenii români domiciliați în străinătate, care locuiesc temporar în România

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
  • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
  • dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie;
  • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

Program de lucru cu publicul – SPCLEP

Compartiment Evidența Persoanelor

Luni 8:00- 13:00      PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00  ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Marti 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Miercuri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Joi 8:00- 18:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 18:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Vineri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI

Compartiment Stare Civila

Luni – Vineri: 8 – 16

Layout Settings