Eliberarea cartii de identitate provizorii

(CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE)

INFORMAŢII GENERALE:

Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în condiţii speciale:

a) cand solicitantul nu deţine acte de stare civilă (lipsa certificat de naştere, certificat de casătorie, dovadă divort);

b) solicitantul nu deţine acte pentru spaţiul de locuit.

c) termen de valabilitate 1 an

ACTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.

Program de lucru cu publicul – SPCLEP

Compartiment Evidența Persoanelor

Luni 8:00- 13:00      PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00  ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Marti 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Miercuri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Joi 8:00- 18:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 18:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Vineri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI

Compartiment Stare Civila

Luni – Vineri: 8 – 16

Layout Settings