ELIBERAREA UNUI EXTRAS MULTILINGV DE STARE CIVILĂ

  • Actul de identitate valabil al petentului, original şi xerox;
  • Actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal al copilului sub 14 ani sau 14 ani -18 ani, original şi xerox;
  • Prezenta parintelui sau reprezentantului legal si a minorului 14-18 ani posesor act de identitate, dupa caz;
  • Paşaport valabil pentru CRDS, eventual paşaport expirat+dovadă ultimul domiciliu , original şi xerox
  • Cerere-tip ( cam 1)
  • Certificatul de stare civilă eliberat anterior (dacă este posibil);
  • Taxa de eliberare a certificatului de stare civilă (31 Ron achitată la Cam. 1);

 

Program de lucru cu publicul – SPCLEP

Compartiment Evidența Persoanelor

Luni 8:00- 13:00      PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00  ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Marti 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Miercuri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Joi 8:00- 18:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 18:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Vineri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI

Compartiment Stare Civila

Luni – Vineri: 8 – 16

Layout Settings