Rectificare acte

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate – Anexa nr. 53, cu avizul prealabil al Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al solicitantului.
ACTE NECESARE:

– certificatele de naştere şi căsătorie ale acesteia;
– certificatele de naştere şi căsătorie ale părinţilor săi;
– certificatele de naştere, căsătorie şi deces, în cazul rectificării actelor de stare civilă aparţinând unei persoane decedate;
– acte de identitate;
– dispoziţii/decizii de schimbare a numelui/prenumelui;
– sentinţe judecătoreşti;
– alte acte doveditoare, după caz.
TERMEN DE SOLUTIONARE:

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziţiei primarului, aceasta comunicandu-se solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Dispoziţia primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în conditiile legii.

Program de lucru cu publicul – SPCLEP

Compartiment Evidența Persoanelor

Luni 8:00- 13:00      PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00  ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Marti 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Miercuri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Joi 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 18:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Vineri 8:00- 13:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE

Compartiment Stare Civila

Luni – Vineri: 8 – 16

Layout Settings